Việc sử dụng động cơ đốt trong đã tạo ra khả năng phât triển ngành nào A chế tạo ô tô B chế tạo máy bayC khai

Question

Câu 14 việc sử dụng động cơ đốt trong đã tạo ra khả năng phât triển ngành nào
A chế tạo ô tô
B chế tạo máy bay
C khai thác mỏ
D giao thông vận tải

0

Answers ( No )

  1. đáp án A nhé bạn

    cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

  2. việc sử dụng động cơ đốt trong đã tạo ra khả năng phât triển ngành nào

    Đáp án :A.Chế tạo ô tô

    ~luonphochua~

Leave an answer