Vì sao khoảng 30 năm cuối thế kỉ 19 nền kinh tế các nước tư bản phát triển nhanh chóng A chú trọng phát minh kho

Question

Câu 17 vì sao khoảng 30 năm cuối thế kỉ 19 nền kinh tế các nước tư bản phát triển nhanh chóng
A chú trọng phát minh khoa học và áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất
B sự phát triển của nền công nghiệp quân sự
C tiến hành các cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau
D xuất hiện giai cấp công nhân

0

Answers ( No )

  1. A chú trọng phát minh khoa học và áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất

    xin câu trả lời hay nhất +5*

Leave an answer