Trong giai đoạn cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 nhiều nguồn năng lượng được phát hiện và đưa vào sử dụng ngoại trừA

Question

Câu 15 trong giai đoạn cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 nhiều nguồn năng lượng được phát hiện và đưa vào sử dụng ngoại trừ
A than đá
B điện
C dầu mỏ
D hạt nhân

0

Answers ( No )

  1. Chọn D. Hạt nhân

    XIN HAY NHẤT

Leave an answer