Trình bày các chính sách cai trị cơ bản của phong kiến phương Bắc đối với nước ta thời Bắc thuộc. Câu 2: Kể tên

Question

Câu 1: Trình bày các chính sách cai trị cơ bản của phong kiến phương Bắc đối với nước ta thời Bắc thuộc.
Câu 2: Kể tên các phong tục tập quán truyền thống mà nhân dân ta vẫn lưu truyền được sau thời kì Băvs thuộc.
Vâu 3: Hai bà Trưng đã làm gì sau thắng lợi cuộc khởi nghĩa?
Trả lời ngắn gọn
Cảm ơn!

0

Answers ( No )

 1. Câu 1:

  * Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt:

  – Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

  – Bắt những người thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

  – Đưa người Hán sang sống chung với người Việt để “thuần hóa” người Việt. Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ Hán,…

  – Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta,…

  ⟹ Những chính sách vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt.

  * Chính sách thâm hiểm nhất: là muốn đồng hóa dân tộc ta về mọi mặt, biến nước ta trở thành một quận, huyện của chúng.

  Câu 2 : 

  Cúng ông Công, ông Táo

  – Đi thăm mộ tổ tiên

  – Dọn nhà

  – Gói bánh chưng, bánh tét

  – Chơi hoa dịp Tết

  – Dựng cây nêu

  – Xin chữ đầu năm

  – ……….

  Câu 3 : Những việc Hai Bà Trưng đã làm sau khi giành được nền độc lập  : – Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh. – Phong chức tức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ. – Xá thuế 2 năm liền cho dân

  #Chúc bạn học tốt !!

 2. Câu 1:

  * Chính sách đàn áp :

  + Xóa bỏ tên nước ta. Chia nước ta thành các quận, huyện.

  + Người Hán nắm trực tiếp nắm quyền cai trị tới các huyện.

  * Chính sách bóc lột :

  + Đặt ra nhiều thứ thuế nặng nề và cống nạp sản vật quý hằng năm.

  + Bắt dân ta lao động nặng nề, đi phu, đi lao dịch.

  * Chính sách đồng hóa :

  + Bắt dân ta học chữ Hán, nói tiếng Hán, theo phong tục tập quán người Hán.

  + Đưa người Hán sang nước ta sinh sống.

  mik trả lời thêm nha 🙂

  + Chính sách thâm hiểm nhất là chính sách đồng hóa” vì muốn biến nước ta thành nước Trung Quốc và biến nhân dân ta thành dân Trung Quốc, nguy cơ mất nước.

  Câu 2: Ăn trầu , gói bánh chưng bánh giày ,tổ chức các lễ hội, chơi các trò chơi dân gian,….

  Câu 3: Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

  Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

Leave an answer