Theo em, cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy các thành tựu văn hóa dân tộc?Câu 8: Theo em, cần phải làm gì để

Question

Câu 7: Theo em, cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy các thành tựu văn hóa dân tộc?
Câu 8: Theo em, cần phải làm gì để giữ gìn và phát triển các nghề thủ công truyền thống

0

Answers ( No )

 1. @fish

  Câu 7: Theo em, cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy các thành tựu văn hóa dân tộc?

  -> Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục phát huy các thành tựu văn hóa dân tộc

  – kế thừa những thành quả của cha ông để lại. 

  – tiếp tục phát  triển đất nước

  – học hỏi phát huy các thành tựu văn hóa dân tộc

  câu 8 Theo em, cần phải làm gì để giữ gìn và phát triển các nghề thủ công truyền thống

  ->   không cho những kẻ có ý định phá hại chúng

  –  cố gắng phát huy  và giữ gìn các ngành nghề thủ công nghiệp

   – phát triển đất nước  

   #hoctot

  no copy

  xin hay nhât a

Leave an answer