Tháng 12/1903 ở mĩ diễn ra sự kiện tiêu biểu gìA tàu hỏa chạy bằng đầu máy hơi nước được đưa vào sử dụng B dầu h

Question

Câu 4 tháng 12/1903 ở mĩ diễn ra sự kiện tiêu biểu gì
A tàu hỏa chạy bằng đầu máy hơi nước được đưa vào sử dụng
B dầu hỏa được khai thác để thắp sáng
C chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo
D ô tô được đưa vào sử dụng nhờ động cơ đốt trong

0

Answers ( No )

  1. Tháng 12/1903 ở mĩ diễn ra sự kiện tiêu biểu chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo

    Câu C

  2. Câu 4 tháng 12/1903 ở mĩ diễn ra sự kiện tiêu biểu gì

    Đáp án :C. Chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo

    ~luonphochua

Leave an answer