Phát hiện về phóng xạ của hăng ri béc cơ ren pháp thuộc A lĩnh vực toán họcB lĩnh vực vật lí C lĩnh vực hóa họ

Question

Câu 13 phát hiện về phóng xạ của hăng ri béc cơ ren pháp thuộc
A lĩnh vực toán học
B lĩnh vực vật lí
C lĩnh vực hóa học
D lĩnh vực sinh học

0

Answers ( No )

  1. Chọn B. Lĩnh vực vật lí.

    XIN HAY NHẤT

Leave an answer