Những tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nền kinh tế của thế giới tư bản chủ nghĩa những năm cuối thế kỉ 19 chủ yếu

Question

Câu 12 những tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nền kinh tế của thế giới tư bản chủ nghĩa những năm cuối thế kỉ 19 chủ yếu là
A phát minh và sử dụng động cơ đốt trong và động cơ điện
B phát minh và sử dụng nhiệt lượng
C phát minh ra sử dụng máy hơi nước
D phát minh và sử dụng động cơ học

0

Answers ( No )

  1. Chọn A. Phát minh và sử dụng động cơ đốt trong và động cơ điện

  2. những tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nền kinh tế của thế giới tư bản chủ nghĩa những năm cuối thế kỉ 19 chủ yếu là

    Đáp án : A.phát minh và sử dụng động cơ đốt trong và động cơ điện

    ~luonphochua~

Leave an answer