Nhà hán đưa người hán sang nước ta để làm j ?câu 2: Đầu thế kỉ 6 triều đại nào đô hộ nước ta?câu 3 : từ sau tr

Question

câu 1: Nhà hán đưa người hán sang nước ta để làm j ?
câu 2: Đầu thế kỉ 6 triều đại nào đô hộ nước ta?
câu 3 : từ sau trương vương đến trước lý nam đế đạo nào du nhập vào nước ta ?
câu 4 trình bày diễn biến kết quả cuộc khởi nghĩa lý bí năm 542 ? Ý nghĩa tên nước vạn xuân?
câu 5 trong số các chính sách mà triều đại phong kiến phương bắc đô hộ nước ta chính sách nào tàn bạo nhất ?

0

Answers ( No )

 1. Câu 1: Nhà hán đưa người hán sang nước ta để đồng hóa nhân dân ta

  Câu 2 : Đầu thế kỉ 6 triều đại phương bắc đã đô hộ nước ta

  Câu 3 : Từ sau trương vương đến trước lý nam đế Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo du nhập vào nước ta ?

  Câu 4 : 

  -Diễn biến :

  +Năm 542, khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ

  +Tháng 4/năm 542, nhà Lương đàn áp lần 1

  +Năm 543, nhà Lương đàn áp lần 2

  +Năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân

  -Kết quả : Khởi nghĩa thắng lợi 

   Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.

  Câu 5

  trong số các chính sách mà triều đại phong kiến phương bắc đô hộ nước ta chính sách đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt tàn bạo nhất

 2. Câu 1:Để thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc của bọn chúng, biến nc ta thành 1 phần của nc Tq, dân ta thành dân TQ

  Caau2: 

  Đầu thế kỉ 6 triều đại nhà Lương đã đô hộ nc ta

  Câu 3:

  Ngoài đạo giáo, phật giáo, Phật giáo thì còn du nhập luật lệ và phong tục tập quán của người Hán vào nc ta

  Câu 4:

  Nguyên nhân

  – Do chính sách cai trị tàn bạo của quân xâm lược, nhân dân đã nổi dậy ở nhiều nơi

  Diễn Biến

  – Năm 542, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở vùng Chu Biên cs Triệu Túc( Thanh Trì, HN)

  – Trong vòng chx đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm đc hầu hết các quận huyện

  – Tháng 4/542, nhà Lương huy động quân từ QUảng Châu sang đàn áp

  – Nghiwxa quân nhanh chóng kéo quân lên phía Bắc và đánh bại nhà Lương, giải phóng Hoàng Châu

  – Đầu năm 543, nhà lương bị đàn áp lần nx

  – Nghĩa quân ta chủ động đánh vào Hợp phố và dành thắng lợi

  Kq

  – Lý Bí lên ngôi vua( Lý Nam Đế ) vào mùa xuân 544

  – Đặt tên nc là Vạn xuân, dựng kinh đô ở vùng sông Tô Lịch ( Hn), lập thành 2 Triều văn võ.

  Ys ngjiax

  – Lòng yêu nc và tinyh thần bất khuất, sự quết chiến dành lại độc lập,

  – Lý Bí lên ngôi cx ns là nc ta sẽ ấm no, tự do và hạn phúc

  Câu 5:

  Đồng hóa dân tộc

  – Nộp thuế, lên rừng để tìm đồ quý, cống nạp, thực hiện chế độ lao dịch nặng nề

Leave an answer