Nêu tình hình giáo dục và thi cử thời lê sơ? Ngày nay chúng ta cần học những gì từ thời lê sơ?Câu 2: Tình hình v

Question

Câu 1: Nêu tình hình giáo dục và thi cử thời lê sơ? Ngày nay chúng ta cần học những gì từ thời lê sơ?
Câu 2: Tình hình văn hóa nước ta từ thế kỉ XVI-XVII?

0

Answers ( No )

 1. Câu 1 :

  *Tình hình giáo dục, khoa cử

  Nhà Lê sơ rất quan tâm đến giáo dục và việc đào tạo nhân tài:
  – Dựng lại Quốc tử giám ở kinh đô Thăng Long, mở trường ở các lộ.
  – Mọi người đều có thể đi học, đi thi.
  – Tuyển chọn người có tài, có đức làm thầy giáo.
  – Mở khoa thi để chọn người tài ra làm quan.
  – Những người thi đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban áo mũ, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, được khắc tên vào bia đá đặt ở Văn Miêu (bia tiến sĩ).
  – Trong thi cử, cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng.

  *Nhận xét

  Nền giáo dục và khoa cử thời Lê Sơ rất phát triển so với các thời đại trước

  *Ngày nay, chúng ta có thể áp dụng:

  – Mở mang các trường học 

  – Những bạn nhỏ ở tuổi học sinh đều phải được đến trường

  – Tổ chức thi học sinh giỏi 

  – Những học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi nhận được bằng khen

  – Thi cử công bằng

  Câu 2 :

   TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO

  – Tình hình tư tưởng tôn giáo thế kỷ XVI-XVIII:

  + Nho giáo từng bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn.

  + Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện khôi phục lại, nhưng không phát triển mạnh như thời Lý-Trần.

  + Thiên Chúa giáo được truyền bá ngày càng rộng rãi, trở thành một tôn giáo lan truyền trong cả nước.

  + Tín ngưỡng truyền thống được phát huy: thờ cúng tổ tiên, thần linh, anh hùng dân tộc.

  – Nhờ đó mà đời sống tín ngưỡng ngày càng phong phú.

  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VĂN HỌC

  a) Giáo dục

  – Trong khi tình hình chính trị không ổn định, giáo dục Nho học vẫn tiếp tục phát triển.

  + Giáo dục ở Đàng Ngoài vẫn như cũ nhưng sa sút dần về số lượng.

  + Đàng Trong: 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu tiên.

  + Thời Quang Trung: Đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống.

  – Giáo dục tiếp tục phát triển song chất lượng giảm sút. Nội dung giáo dục Nho học hạn chế sự phát triển kinh tế.

  b) Văn học

  – Thế kỷ XVI-XVII, cùng với việc Nho giáo suy thoái, văn học chữ Hán giảm sút so với giai đoạn trước.

  – Văn học chữ Nôm phát triển mạnh những nhà thơ nổi tiếng như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Hoan

  – Dòng văn học trong nhân dân nở rộ với các thể loại phong phú: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian… mang đậm tính dân tộc và dân gian.

  – Thế kỷ  XVIII chữ Quốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phổ biến.

Leave an answer