Định luật khoa học nào gắn liền với tên tuổi của nhà bác học người nga Men đê lê ép A định luật về chuyển động đề

Question

Câu 2 định luật khoa học nào gắn liền với tên tuổi của nhà bác học người nga Men đê lê ép
A định luật về chuyển động đều
B định luật bảo toàn năng lượng
C định luật tuần hoàn
D định luật bảo toàn điện tích

0

Answers ( No )

  1. Câu 2 định luật khoa học nào gắn liền với tên tuổi của nhà bác học người nga Men đê lê ép

    Đáp án : C. Định luật tuần hoàn

    ~luonphochua~

Leave an answer